Yönetim Kurulu Başkanı'ndan

Sami ÖZDAĞ

Saray Holding olarak benimsediğimiz ilkeler; inançlı olmak, azmetmek, sabırlı olmak, sebat etmek, çalışmak ve başarmaktır.

Saray Holding ve yönetim ekibi olarak inanıyoruz ki; dürüstlük, bilimsellik, ulusal ve uluslararası değerlere saygılı olmak, yenilikçi, paylaşımcı, dinamik, güçlü olmak ve çağdaş metotlarla çalışmak, geleneklere bağlılık, geçmişten örnek alarak geleceğe güvenle bakmak, insana ve doğaya saygı duymak; uzun ömürlü, istikrarlı ve başarılı olan kurumların ve şirketlerin varlığının altın anahtarlarıdır. Saray Holding "İnsana değer ver ki, insana hizmet et ki kurumun yaşasın" anlayışıyla insana hizmeti önceliği yapan ve ekonominin evrensel kurallarına göre icraat yapan iktisadi bir kuruluştur.

Hedefimiz; uluslararası boyutlarda insana hizmet ilkesinin ışığında faaliyetlerimize yön vermek, insanlığa hizmet yolunda tüketici ihtiyaçlarını yenilikçi yaklaşımla ele almak; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin yakın takibi ile doğacak organizasyon ve icraatlar, yeni yatırımlarla oluşacak şirketleri Holdingimizin şemsiyesi altında toplamak ve "Dünya gıda devi" haline gelmektir.

Saray Holding ve şirketleri olarak en büyük sermayenin insan olduğuna inanıyor, insan yetiştirmeye önem veriyoruz. Kalite, kapasite ve kâr unsurlarının, şirketlerin yaşamasındaki etkisinin farkında olarak dünya kaynaklarının israf edilmeden, çevrenin kirletilmeden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyoruz. Saray Holding yönetimi olarak, bütün şirketlerimiz ve çalışanlarımızla birlikte icraatlarımızın her aşamasında, insanlığın huzuru ve gelişimini hedefleyen evrensel bir bilinçle, toplumcu, paylaşımcı, tüketici ve çalışanlarımız ve yönetim olarak bir bütünsel ekip faaliyetine inanan çalışma şeklini hayata geçiriyoruz.

 

Saray Holding ve benzeri anlayıştaki kuruluşların; hem evrensel olarak tüm canlı varlıkların ve dünya kaynaklarının kurtuluşuna, hem de insanlığın yaşadığı ülkelerin, bulundukları toplumların, yönettikleri şirket çalışanlarının ve hem de dünya insanlığının sürekli olarak refah, huzur ve mutluluğuna vesile olacağına inanıyoruz.

Sami ÖZDAĞ
Yönetim Kurulu Başkanı