Kamil Özdağ Fen Fakültesi

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Fen Fakültesi Binası

20.01.2007 tarihli 26409 sayılı Resmi Gazete’de Karaman'da Kamil Özdağ Fen Fakültesi kurulmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır. 29.05.2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Karaman'da Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi kurulmuş ve Kamil Özdağ Fen Fakültesi bu üniversiteye bağlanmıştır. Bina tüm müştemilatı ile bitirilmiş ve eğitime hazır halde sunulmuştur. Eğitim devam etmektedir.