Vizyon, Misyon

Misyon

Saray Holding olarak benimsediğimiz, dürüstlük, bilimsellik, ulusal ve uluslararası değerlere saygılı olmak, çağdaş metodlarda çalışmak, geleneklere bağlılık, geçmişten örnek alarak geleceğe güvenle bakmak, insana ve doğaya saygı duymak ilkeleri doğrultusunda uzun ömürlü, istikrarlı ve başarılı bir biçimde sektörümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek.

Dünyaya ve insanlığa hizmet etmek.

Vizyon

Uzun vadeli stratejik amaçlarımız doğrultusunda gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında tüm markalar ile en iyi sonuçları almak.